อยากพัฒนาตนเอง ต้องเริ่มยังไง?

พอเริ่มต้นปีใหม่ทีไร เรามักจะตั้งเป้าหมายต่างๆนานาทั้งเรื่องการเงิน การงาน ความรัก สุขภาพ แต่ทั้งหมดทั้งมวล นั่นก็มาจากการที่เราอยากจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิม จริงไหมคะ วันนี้หนิงเลยอยากชวนผู้อ่านมาลองค่อยๆเมเนจตัวเองใหม่ ให้เข้าที่เข้าทาง พร้อมที่จะเป็นคนใหม่ ที่เก่งกว่าเดิม มีความสุขกว่าเดิม และทำเป้าหมายให้สำเร็จได้ง่ายขึ้น การสำรวจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเองและทางอาชีพ หัวข้อต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางส่วน ที่จะช่วยคุณระบุและเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณในเบื้องต้นค่ะ:

เริ่มด้วยการสำรวจจุดแข็งของคุณ:

การสะท้อนตนเอง:
ใช้เวลาในการมีสมาธิ ทำให้อยู่ในภาวะสงบ และสบายที่สุด ทบทวนประสบการณ์ ความสำเร็จ และช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามีความสามารถเป็นพิเศษ
พิจารณาคำติชมจากผู้อื่น ผู้คนมักจะชมเชยคุณในเรื่องใด? งานหรือกิจกรรมใดที่คุณชอบและทำได้ดี?

การประเมินทักษะ:
ระบุทักษะของคุณ คุณเก่งเรื่องอะไร? ซึ่งอาจรวมถึงทักษะทางเทคนิค ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
พิจารณาทั้งทักษะด้านยาก (ความสามารถทางเทคนิค) และทักษะด้านอารมณ์ (การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ)

แบบทดสอบบุคลิกภาพ:
ทำการประเมินบุคลิกภาพ เช่น Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) หรือ StrengthsFinder เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบและจุดแข็งตามธรรมชาติของคุณ
ลองเทสแบบเบื้องต้น จากตรงนี้ >> ทำการประเมินบุคลิกภาพ

การสอบถาม และตอบรับความเห็นจากผู้อื่น:
ถามเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และที่ปรึกษาเกี่ยวกับจุดแข็งของคุณ อาจให้ข้อมูลเชิงลึกอันทรงคุณค่าที่คุณอาจมองข้าม

เก็บบันทึกความสำเร็จ:
บันทึกความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ วิเคราะห์ทักษะและคุณสมบัติใดที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ

ลำดับถัดมา สำรวจจุดอ่อนของคุณ:
การประเมินตนเอง:
ซื่อสัตย์กับตัวเอง. งานหรือทักษะใดที่คุณพบว่ามีความท้าทาย? บุคลิกภาพด้านใดของคุณที่อาจขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ?

ข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์:
แสวงหาผลตอบรับที่สร้างสรรค์จากผู้อื่น พวกเขาคิดว่าคุณสามารถปรับปรุงในด้านใดได้บ้าง พิจารณาความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

ความพ่ายแพ้และความล้มเหลว:
วิเคราะห์ความพ่ายแพ้หรือความล้มเหลวในอดีต เกิดอะไรขึ้น? มีรูปแบบหรือปัญหาที่เกิดซ้ำหรือไม่?

ตรวจสอบช่องว่างทักษะที่คุณมี:
ระบุพื้นที่ที่คุณขาดทักษะหรือความรู้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทักษะทางเทคนิค ทักษะการสื่อสาร การบริหารเวลา ฯลฯ

การประเมินภายนอก:
พิจารณาการประเมินทางวิชาชีพหรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านอาชีพหรือที่ปรึกษา พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกตามวัตถุประสงค์ในพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

ขั้นตอนการดำเนินการ

จัดลำดับความสำคัญ: เมื่อคุณมีรายการจุดแข็งและจุดอ่อนที่ครอบคลุมแล้ว ให้จัดลำดับความสำคัญตามความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายส่วนตัวและทางอาชีพของคุณ

แผนการพัฒนา: จัดทำแผนการปรับปรุง สำหรับจุดอ่อน ให้กำหนดเป้าหมายเฉพาะ วัดผลได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้อง และมีกำหนดเวลา (SMART) แสวงหาทรัพยากรหรือการฝึกอบรมเพื่อจัดการกับประเด็นเหล่านี้

จุดแข็งที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า โอกาสที่ดีกว่า: ค้นหาโอกาสในการนำไปใช้และพัฒนาจุดแข็งของคุณต่อไป มองหาบทบาทหรือโครงการที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ

ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง: ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเป็นประจำ ขอคำติชมจากผู้อื่นและปรับแผนการพัฒนาของคุณให้เหมาะสม โปรดจำไว้ว่า เป้าหมายไม่ใช่การกำจัดจุดอ่อน แต่เป็นการจัดการและบรรเทาปัญหาเหล่านั้นไปพร้อมๆ กับใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณ การประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการเติบโตส่วนบุคคลเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาว

อย่าเพิ่งเครียดจนเกินไป สิ่งที่แนะนำข้างต้นนั้น เป็นเพียงบททดสอบเบื้องต้น เพื่อให้เราได้คิด ได้ตระหนักถึงความจริงของศักยภาพเรา ตัวตนของเรา และจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่า เราควรจะพัฒนาตรงไหน แก้ไขข้อบกพร่องตรงไหน มีอะไรที่ทำให้เป้าหมายเราไม่สำเร็จ หรือเพราะอะไรเหตุการณ์บางอย่างจึงเกิดกับเราซ้ำๆ พฤติกรรมอะไรที่จะทำให้เราไปสู่การเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างที่เราตั้งใจ ใครที่เอาไปฝึกแล้วได้ผลยังไง อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะ

ใส่ความเห็น